پژوهش های دانش آموزی

اردوی مطالعاتی

/
در راستای تقویت درسی دانش آموزان،مجتمع آموزشی امام حسین (ع) تصمیم به بر…

اردوی دستاورد های انقلاب

/
در هفته ای که گذشت دانش آموزان دبستان و دبیرستان جهت آشنایی و بازدی…