مجتمع آموزشی امام حسین (ع)
ثبت نام 1401-1402

تصاویری از مجتمع آموزشی امام حسین (ع)

مجتمع آموزشی پسرانه غیردولتی و هوشمند امام حسین (ع)

راهی به سوی موفقیت و پیروزی

پیش ثبت نام پیش آغاز شد

لطفا برای پیش ثبت نام به بخش ثبت نام سایت مراجعه فرمایید.


مجتمع آموزشی پسرانه غیردولتی و هوشمند امام حسین (ع)

راهی به سوی موفقیت و پیروزیپیش ثبت نام پیش آغاز شدلطفا برای پیش ثبت نام به بخش ثبت نام سایت مراجعه فرمایید.


اینستاگرام مجتمع آموزشی امام حسین (ع)


انجمن اولیاء و مربیان

مجتمع آموزشی امام حسین (ع) با بهره گیری از نظرات اولیا تاثیر بسیار مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آموزان داشته باشد

معرفی کادر اجرایی

مجتمع آموزشی امام حسین (ع) با بهره گیری از کادر آموزشی و اجرایی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آموزان داشته باشدبرای آشنایی با کادر اجرایی مجتمع روی دکمه زیر کلیک نمایید

کانال مجتمع آموزشی امام حسین (ع) – ابتدایی

کانال مجتمع آموزشی امام حسین (ع) – دبیرستان