فعالیت های کلاس پنجم

/
در این هفته دانش آموزان کلاس پنجم فعالیت هایی از قبیل حل تمر…

پایگاه تابستان داغ ابتدایی

/
کلاسهای آموزشی پرورشی پایگاه تابستانی با عنوان تابستان داغ از یکشنبه 3…