گزارش عملکرد پایه چهارم در هفته چهارم دی ماه

/
گزارش عملکرد پایه چهارم در هفته چهارم دی ماه دریافت …

فعالیت های اخیر کلاس چهارم

/
در زیر عکس هایی از فعالیت های اخیر کلاس چهارم دبستان را مشاهد…

پایگاه تابستان داغ ابتدایی

/
کلاسهای آموزشی پرورشی پایگاه تابستانی با عنوان تابستان داغ از یکشنبه 3…