جشنواره غذا - درس کار و فناوری

/
برگزاری جشنواره غذا درس کار و فناوری  دبیر محترم جناب آقای محمد امین بنی اسدی…

شروع پایگاه تابستان داغ دبیرستان

/
کلاسهای آموزشی پرورشی پایگاه تابستانی با عنوان تابستان داغ از روز دوشن…

پایه هفتم

/
ثبت تکالیف و مطالب مرتبط