گزارش عملکرد پایه ششم در هفته چهارم دی ماه

/
گزارش عملکرد پایه ششم در هفته چهارم دی ماه دریافت …

یه روز سرد پاییزی و آش خوردن بچه ها در کنار هم

/
آش خوردن بچه ها مربوط به درس مطالعات اجتماعی کلاس ششم با تشکر از…

پایگاه تابستان داغ ابتدایی

/
کلاسهای آموزشی پرورشی پایگاه تابستانی با عنوان تابستان داغ از یکشنبه 3…