مدرسه در راستای تدبیر

اردوی مشهد-1397

/
بعد از امتحانات نیم سال اول مجتمع آموزشی امام حسین (ع) تصمیم…

اردوی دستاورد های انقلاب

/
در هفته ای که گذشت دانش آموزان دبستان و دبیرستان جهت آشنایی و بازدی…