کادر آموزشی مجتمع فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

ما رویاهایتان را به واقعیت تبدیل میکنیم

سارا پولادوند

سارا پولادوند

آموزگار پیش دبستانی
فرشته محسنی

فرشته محسنی

آموزگار پایه اول
مریم سخاء

مریم سخاء

آموزگار پایه اول
ام البنین مرادی

ام البنین مرادی

آموزگار پایه دوم
فاطمه بیکی

فاطمه بیکی

آموزگار پایه دوم
فاطمه رضاعلی

فاطمه رضاعلی

آموزگار پایه سوم
ملوک صالح زاده

ملوک صالح زاده

آموزگارپایه چهارم
رضوان السادات بی بی شهربانویی

رضوان السادات بی بی شهربانویی

آموزگار پایه پنجم و ششم
راضیه عزیزی

راضیه عزیزی

آموزگار پایه پنجم و ششم
الهه توکلی

الهه توکلی

آموزگار هنر دبستان
الهه شاه محمدی

الهه شاه محمدی

مربی رباتیک دبستان
آزاده گل بابا

آزاده گل بابا

سوپروایزر زبان انگلیسی دبستان