به اطلاع میرساند

مجتمع فرهنگی و آموزشی امام حسین (ع) واقع در شرق تهران بوده و ثبت نام صرفا برای دانش آموزان ساکن تهران مقدور می باشد

لازم به ذکر است

مهلت پیش ثبت نام در مجتمع فرهنگی و آموزشی امام حسین از تاریخ 1403/02/01 لغایت 1403/04/10 می باشد