مدرسه در راستای تدبیر

  مطالب مرتبط با این بخش در این قسمت قرار می گیرد.

  اردوی مشهد-1397

  /
  بعد از امتحانات نیم سال اول مجتمع آموزشی امام حسین (ع) تصمیم…

  اردوی دستاورد های انقلاب

  /
  در هفته ای که گذشت دانش آموزان دبستان و دبیرستان جهت آشنایی و بازدی…