کلیپ های آموزشی مجتمع پسرانه امام حسین

مجتمع آموزشی غیرانتفاعی پسرانه امام حسین (ع)


مجتمع آموزشی امام حسین با بهره گیری از روش های نوین آموزش و استفاده از شیوه های تربیتی کارآمد خوشحالیم از اینکه در مجتمع پسرانه امام حسین با تکیه بر تلاش و امکانات شاهد موفقیت های بی شماری در عرصه های مختلف برای فرزندانمان بوده ایم، که موجب رضایتمندی و افتخار خانواده های محترم و دست اندرکاران آموزش و پرورش را فراهم آورده و به عنوان مدرسه برتر و اول که دارای استانداردهای مختلف آموزش پرورش است مطرح گردید.